Deze website maakt gebruik van cookies voor marketing- en analysedoeleinden. Lees meer>>

X Weigeren.X Akkoord.

Datawarehouse modules care

VCD heeft voor de care sector oplossingen die zowel gebaseerd zijn op SAP- als Qlik-oplossingen.

Module Care
Module Medicatie
Module Zorgkwaliteit


Module Care

Cijfers over productiviteit en omzet vormen de belangrijkste stuurinformatie voor uw organisatie. Het toont het bestaansrecht en biedt houvast voor onderhandelingen met zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten over aantallen en tarieven. Informatie binnen het productiesysteem is vaak ingewikkeld of niet aan elkaar gekoppeld, waardoor de gewenste analyses lastig of niet gemaakt kunnen worden. Omdat het hier om grote hoeveelheden data gaat, is de performance van uw rapportages bovendien vaak beneden de verwachting. Dit geldt voor zowel de snelheid van het verwerken van de data als het samenvoegen van de data voor de gewenste overzichten. Wilt u snel kunnen beschikken over de door u gewenste inzichten en analyses? Maak dan kennis met de module Care.

De module Care geeft u inzage in de realisatie van de productie van uw organisatie omtrent intra- en extramurale zorg. Veelal zien wij dat zorginstellingen intra- en extramurale zorg in twee verschillende systemen registreren. Deze module maakt het mogelijk om vanuit meerdere bronnen de data op een uniforme wijze op te slaan en hierover eenvoudig te rapporteren.

Naar boven

Module Medicatie

Gegevens over de gebruikte medicatie worden op diverse plekken binnen uw organisatie geregistreerd. Rapportages hierover laten in de meeste gevallen te wensen over. Ze blijken inflexibel en kunnen de data niet relateren aan de gewenste organisatorische eenheden of kwaliteitsindicatoren. Wilt u weten welke medicatie gebruikt wordt bij welke diagnose en in welke hoeveelheid door verschillende organisatorische eenheden? Maak dan kennis met de module Medicatie.

De module Medicatie wordt altijd gebruikt in combinatie met de module DBC en Zorgprofielen  en de module Kliniek. De module geeft inzicht in het verbruik van geneesmiddelen van de diverse organisatorische eenheden. De resultaten kunnen op diverse niveaus in de tijd worden geraadpleegd. De afgiftes worden op afdelingsniveau en waar mogelijk op patiëntniveau beschikbaar gesteld.

Naar boven

Module Zorgkwaliteit

Iedere instelling kent kwaliteitseisen. Denk hierbij niet alleen aan landelijk vastgestelde normen voor de zorg, maar ook aan intern vastgestelde normen voor dienstverlening of tevredenheid. De kwaliteit van de registratie is echter niet altijd even hoog en het blijkt een tijdrovende klus om gegevens uit de bronsystemen te halen en om te zetten naar representatieve indicatoren. Wilt u snel en eenvoudig overzichten genereren waarin u kunt zien hoe uw organisatie presteert? Maak dan kennis met de module Zorgkwaliteit.

In de module Zorgkwaliteit kunnen resultaten van diverse kwaliteitsmetingen opgeslagen worden, variërend van bijvoorbeeld klant- en personeelstevredenheidsenquêtes tot branchespecifieke onderzoeken zoals decubitusmetingen. De resultaten kunnen daarbij afgezet worden tegen een kwaliteitsnorm.

De module is gericht op het kunnen uitvoeren van snelle analyses met hiervoor bestemde tools (zogenaamde OLAP-­-tools) en daarnaast rapportages op te kunnen vragen over de detailregistraties. Bij relatief kleine hoeveelheden gegevens kunnen prestatie-­indicatoren op basis van de kwaliteitsregistratie rechtstreeks in de rapporten berekend worden. Wanneer het echter complexe definities betreft of grote hoeveelheden data, is het efficiënter om tevens gebruik te maken van de KPI module.

Naar boven

 

Nieuws

 • 18-05-2017

  VCD IT GROEP EN AXIANS GAAN SAMEN VERDER

  Lees meer >>
 • 17-05-2017

  Innovation 2017: een succes!

  Lees meer >>
 • 14-04-2017

  VINCI Energies Nederland bereikt overeenstemming overname VCD IT Groep

  Lees meer >>
 • 24-03-2017

  VCD Business Intelligence wint SAP Best Partner Managed Cloud Partner award

  Lees meer >>

Events

 

Nieuws

 • 18-05-2017

  VCD IT GROEP EN AXIANS GAAN SAMEN VERDER

  Lees meer >>
 • 17-05-2017

  Innovation 2017: een succes!

  Lees meer >>
 • 14-04-2017

  VINCI Energies Nederland bereikt overeenstemming overname VCD IT Groep

  Lees meer >>
 • 24-03-2017

  VCD Business Intelligence wint SAP Best Partner Managed Cloud Partner award

  Lees meer >>

Events

 

Nieuws

 • 18-05-2017

  VCD IT GROEP EN AXIANS GAAN SAMEN VERDER

  Lees meer >>
 • 17-05-2017

  Innovation 2017: een succes!

  Lees meer >>
 • 14-04-2017

  VINCI Energies Nederland bereikt overeenstemming overname VCD IT Groep

  Lees meer >>
 • 24-03-2017

  VCD Business Intelligence wint SAP Best Partner Managed Cloud Partner award

  Lees meer >>

Events