Deze website maakt gebruik van cookies voor marketing- en analysedoeleinden. Lees meer>>

X Weigeren.X Akkoord.

Risico- en Kwaliteitsmanagement

Sturen op de doelen en prestaties van uw organisatie is cruciaal voor u. Net als zicht op de geleverde kwaliteit, al dan niet vanuit kwaliteitsmethodieken, voor certificeringen of accreditaties. Wat zijn de risico’s die u loopt? Hoe risicovol is een bepaalde investering? Hoe afhankelijk bent u van een bepaalde klant? Wat is het effect van meer werkdruk of toenemend ziekteverzuim? Een integraal beeld van prestaties, bijbehorende risico’s en kwaliteit is onmisbaar voor uw organisatie.

Structurele en toekomstbestendige vastlegging

Het bewaken van kwaliteit in uw processen is niet altijd eenvoudig. Vaak gaat het om ‘softe’ aspecten, inschattingen van medewerkers en klanten of beantwoording van ‘ja/nee vragen’. Uw bronsystemen bieden doorgaans niet de mogelijkheid om deze zaken structureel vast te leggen. U valt daarom terug op Excel, Word of e-mail. Maar kwaliteit vereist een betere borging. Sturing op kwaliteit vraagt om structurele en toekomstbestendige vastlegging. Op één plek, eenvoudig geïntegreerd met uw algemene omgeving voor rapportages en performance management

Flexibele vragenlijsten

Weet u niet welke actie is uitgezet op een door een audit geconstateerde afwijking? Weet u niet of u als toeleverancier voldoet aan de eisen die uw opdrachtgever u stelt? Binnenkort is dit voor u verleden tijd. In Bizzscore legt u allerhande gegevens vast, bijvoorbeeld aan de hand van flexibele vragenlijsten die we geïntegreerd ter sturing aanbieden. Een auditteam was nog nooit zo snel klaar. En ook nog nooit zo tevreden.

PDCA-cyclus

De basis van het adequaat sturen van organisatie is het volledig doorlopen van de stappen van de Plan Do Check Act (PDCA) cyclus van Deming. Over het algemeen is het maken van plannen geen probleem en het uitvoeren van zaken zeker geen uitdaging. Vaak gaat het mis bij het gericht toepassen van ‘Check’. Dashboards en rapportages zijn fantastisch en maken uw organisatie transparanter. Maar het inbedden van dit ‘Check’ mechanisme, bijvoorbeeld door resultaten periodiek te bespreken met management en medewerkers, levert pas echt toegevoegde waarde. Zeker als u bij zo’n bespreking ook acties uitzet.

Afwijking van normen en doelen eenvoudig inzichtelijk

Bizzscore ondersteunt de volledige PDCA cyclus. U legt uw plannen meetbaar vast en relateert uw meetpunten onderling. Vervolgens koppelt u hier de prestaties van organisatieonderdelen en processen aan. Afwijking van normen en doelen worden eenvoudig en doeltreffend inzichtelijk gemaakt. Deze gebruikt u binnen de oplossing of in gesprekken. Hieruit voortvloeiende acties zet u bijvoorbeeld vanuit het dashboard door naar de verantwoordelijke actiehouders. Zij besluiten tot bijstelling van plannen en doelen.

Risico, kans en impact

De keuzes die u in de missie en visie vastlegt, brengen vaak bewust of onbewust ook een aantal risico’s met zich mee. Met Bizzscore worden vanuit uw strategie Kritieke Risico Indicatoren (KRI’s) herleid met daarbij de kansen en impact. De gedefinieerde KRI’s worden in een management dashboard weergegeven als toelichting bij de betreffende KPI.

Stabielere prestatie

Het combineren van risicomanagement en kwaliteitsmanagement leidt tot cijfermatige en gestructureerde stuurinformatie. Daardoor kan op de korte en lange termijn beter en stabieler worden gepresteerd.

Meer info

Neem contact met ons op voor een afspraak voor een vrijblijend gesprek of een demonstratie van Bizzscore.

 

Nieuws

 • 18-05-2017

  VCD IT GROEP EN AXIANS GAAN SAMEN VERDER

  Lees meer >>
 • 17-05-2017

  Innovation 2017: een succes!

  Lees meer >>
 • 14-04-2017

  VINCI Energies Nederland bereikt overeenstemming overname VCD IT Groep

  Lees meer >>
 • 24-03-2017

  VCD Business Intelligence wint SAP Best Partner Managed Cloud Partner award

  Lees meer >>

Events

 

Nieuws

 • 18-05-2017

  VCD IT GROEP EN AXIANS GAAN SAMEN VERDER

  Lees meer >>
 • 17-05-2017

  Innovation 2017: een succes!

  Lees meer >>
 • 14-04-2017

  VINCI Energies Nederland bereikt overeenstemming overname VCD IT Groep

  Lees meer >>
 • 24-03-2017

  VCD Business Intelligence wint SAP Best Partner Managed Cloud Partner award

  Lees meer >>

Events

 

Nieuws

 • 18-05-2017

  VCD IT GROEP EN AXIANS GAAN SAMEN VERDER

  Lees meer >>
 • 17-05-2017

  Innovation 2017: een succes!

  Lees meer >>
 • 14-04-2017

  VINCI Energies Nederland bereikt overeenstemming overname VCD IT Groep

  Lees meer >>
 • 24-03-2017

  VCD Business Intelligence wint SAP Best Partner Managed Cloud Partner award

  Lees meer >>

Events